ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2106711112, 2810 215060 info@xenikakis.gr

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ανώνυμη Τεχνική, Τουριστική, Ξενοδοχειακή και Εμπορική Εταιρεία

Χιλιάδες έργα της ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Α.Ε. λειτουργούν
υποδειγματικά σε όλη την Ελλάδα.