ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2106711112, 2810 215060 info@xenikakis.gr

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Χιλιάδες έργα της ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Α.Ε. λειτουργούν
υποδειγματικά σε όλη την Ελλάδα.